Huskattregistrering

Enhver katt ssom ikke har stamtavle er pr definisjon en huskatt. Om du ønsker å stille ut din huskatt gjelder følgende:

- katten må være registrert hos NRR, den får da et Huskattbevis
- katten må være 4 md eller eldre
- huskatter over 10 md må være kastrert/sterisliert, og attest for dette må kunne framvises
- alle katter som stilles ut må være vaksinert i henhold til NRR/FIFes regler (dvs årlig revaksinering, og siste vaksine senest 15 dager før utstillingen)
- alle katter som stilles ut må være ID-merket med microchip
- helhvite katter som stilles ut må kunne framvise attest på at de ikke er døve

Skjema for registrering av huskatt finner du her. Husk at katten må være ID-merket med microchip for å kunne registreres. Utfylt skjema sendes pr mail eller post til din klubbsekretær.

Prisen på Huskattbeviset er pr dato kr 60,- som betales inn til NRRs konto 1638 05 23632. (Oppdatert prisliste finner du alltid her.) Merk betalingen med hva den gjelder, samt ditt navn og din klubb. Kvittering for betalt avgift sendes med registreringsskjemaet.Huskatt utstillingsklasser

På utstilling har huskattene en egen klasse; 14. Katten meldes på gjennom din konto i Min Katt, på lik linje som rasekattene. En Min Katt-brukerkonto opprettes for deg som eier når du melder deg inn i en NRR-klubb, og når du har fått Huskattbeviset på din katt, vil du også finne den igjen under katter inne på denne kontoen.

I klasse 14 stillers kattene ut separert på hårlag og kjønn, dvs korthårkonkurrerer for seg og langhår for seg. Innenfor hårlagene konkurrerer hannene for seg og hunnene for seg. Huskatter får ikke sertifikater slik rasekatter får, de blir nummeret 1, 2, 3 osv i sin klasse.

Huskatter kan også meldes på som senior (7-10 år) og veteran (10 år og eldre).

Beste korthår hunn konkurrerer i bestekattpanelet med beste korthår hann om å bli Best in Show (BIS) huskatt korthår, tilsvarende for langhår.

Huskatter kvalifiserer seg til World Winner gjennom å oppnå følgende resultater:
- 1 x nominasjon (NOM) til Best in Show (BIS) i løpet av kvalifiseringsperioden som er 13 md forut for utstilingen
- katter som innehar tittel DSM er automatisk kvalifisert

For øvrig forutsettes det at alle som stiller ut setter seg inn i de gjeldende regler den aktuelle utstillingen er arrangert etter. For NRR finner man alle regelverk her.

Del denne siden