Hva bør du tenke på?
Dersom du finner ut at du ønsker å gå til anskaffelse av en katt bør du tenke på:

Ansvar i mange år:
En katt kan leve i mange år, og den skal ha sine sosiale og fysisike behov dekket. Dersom dere er flere i famlien bør det være en felles beslutning å skaffe katt.

Finnes det allergi i familien? Er man usikker, ta en test. Det finnes raser som er mer allergivennlig enn andre; f.eks. Sibirkatt og Neva Masquerade, men det finnes ingen garantier. For disse rasene finnes det besøkshjem, hvor en kan teste ut toleranse overfor kattene.

Uavhengig av type katt, og hva den koster i innkjøp, må du ha råd til de daglige kostnadene: mat, sand og utstyr gjennom hele kattens liv. I tillegg kommer kostnader til veterinær, både de rutinemessige som helsesjekker og vaksiner, og eventuelle uforutsette/ulykker. Det er å anbefale at katten forsikres.


Plass og tid:
Det er viktig å tenke igjennom boforhold og ikke minst hvor mye tid du har til et nytt familiemedlem. Ønsker du en katt til kos, planlegger du å delta på utstilling eller å begynne med oppdrett. 

Bor du slik til at du kan ha trygge utemuligheter, og har tenkt til å la katten gå ut, vær oppmerksom på at en del oppdrettere ikke ønsker at avkom de selger skal gå fritt ute. Har du plass og mulighet kan det å bygge en luftegård være en mulighet. Ellers fungerer de aller fleste katter godt som innekatter, men aktivitetsnivå vil variere fra rase til rase, og fra individ til individ.

En innekatt bør ha et hjem tilpasset sitt behov for aktivitet, lek og stimulering. Gode og stødige kloremøbler som både gir mulighet for soveplasser i høyden, klatring og kvessing av klør er et must for en innekatt. En sikret balkong eller veranda hvor katten kan gå ut og trekke frisk luft og kose seg i sola er også en god løsning.


Kattunge eller voksen katt:
En kattunge trenger oppfølging i større grad, og kan være tidkrevende i starten, mens en voksen katt er mer selvgående, men vil kunne trenge tid til å bli trygg i nytt hjem.

Dersom du har katt eller andre dyr fra før kan det være lettere å indtrodusere en kattunge, men ingen regel uten unntak.


Rasekatt:
En rasekatt har ALLTID stamtavle registrert i NRR eller et annet forbund. Oppdretter av en rasekatt har et registrert oppdretternavn, og tilhører alltid en klubb/forbund.

Innkjøpskostnadene av rasekatter varierer litt avhengig av rase, men er en anseelig sum penger. Noen oppdrettere velger å kastrere/sterilisere kattunger som er solgt til kos før de flytter for å unngå uregistret avl.

I og med at en rasekatt har stamtavle kan man spore linjene langt bakover. Rasekatter er også underlagt flere helsesjekker for å kunne bli avlet på. Disse sjekkene varierer noe fra rase til rase, men grunnleggende er at alle må vise attest på at de ikke har/har hatt navlebrokk,ikke har påvisbar hjertefeil ved vanlig klinisk undersøkelse, samt at hannkatter må ha attest på at de har to nomale og normalt beliggende testikler. Helhvite katter må også ha attest på at de ikke er døve. Kattene skal også være ID-merket.

For ytterligere opplysninger om avlsrestriksjoner på bestemte raser, sjekk NRRs Oppdretts- og registreringsrelement (OR) § 6. Du finner også en liste over anbefalte (og obligatoriske) gentester her. Det er viktig å huske på at uansett om oppdretter følger alle anbefalinger for tester og sjekker, så er en katt et levende individ, og det finnes dessverre ingen garantier.

En rasekatt solgt fra en NRR-oppdretter skal alltid selges med NRRs godkjente kjøpekontrakt.  Kattunger skal ikke overlates til ny eier før de er 12 uker gamle og fullvaksinert mot feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, med mindre veterinær har tilrådd noe annet.

Det legges ut mange "rasekatter" på FINN (og tilsvarende), men husk at en katt uten stamtavle, uavhengig av om den har to foreldre av samme rase, er pr definisjon en huskatt. Vær varsom og sørg for at du får alle opplysninger du trenger før du eventuelt kjøper rasekatt fra en ukjent gjennom digitale plattformer:
- oppdretter skal ha et stamnavn, for NRR kan du sjekke dette her 
- katten skal leveres tidligst ved 12 uker, og fullvaksinert som hovedregel
- katten skal følges av dokumentasjon for vaksinasjon, samt helseattest ikke eldre enn 3 uker
- katten skal følges av original stamtalve, eller dokumentasjon på at slik er rekvirert
- katten skal følges av NRRs kjøpekontrakt

Vær ekstra varsom ved følgende "røde flagg":
- selger er vag, eller svarer unnvikende eller ikke i det hele tatt på konkrete spørsmål som går på forholdene ovenfor
- selger er ikke i stand til å vise fram bilder eller tilsvarende av foreldrekattene
- selger nekter deg å komme for å hilse på katten, uten noen god grunn til dette


Huskatt:

Velger du en huskatt, så vil innkjøprprisen mest sannsynlig være adskillig lavere enn for en rasekatt, men også denne skal ha det samme stell og oppfølging, så utgiftene for hold av katten må fortsatt være en faktor når man skaffer katt. Ved å velge en huskatt bidrar du til å gi hjem til en katt som trenger det, spesielt om du velger en gjennom en dyrevernsorganisasjon.

Velger du en katt fra en dyrevernorganisasjon er katten mest sannsynlig kastrert/sterilisert før du får den hjem. Huskatter har ingen krav til helseattester ved avl, generelt sett er slike rasekryssinger friske og lever lenge, men det er aldri noen garanti her heller. 

Huskatter kan også fungere fint som innekatter, dog skal man være oppmerksom på at en katt som har vært vant til å gå ute det meste av livet, nok vil bruke lang tid på å tilpasse seg livet som innekatt, om den i det hele tatt er i stand til det. 


Hvordan finne en oppdretter:
Når du har bestemt deg for å kjøpe en rasekatt lønner det seg å søke råd hos en av NRRs katteklubber, eller søke hjelp hos Raseringen for den aktuelle rasen, om en slik er etablert.

Knytt kontakt med oppdrettere og spør om å få komme på besøk, både for å se kattunger og deres foreldre i hjemmemiljø, og for å lære om rasen. Ikke minst; ikke forvent å få kjøpt en kattunge samme uke som du bestemmer deg. Det kan ta uker, måneder og noen ganger år før den rette dukker opp. Du trenger ikke bli bestevenn med oppdretteren, men en god relasjon er viktig.

Før du bestemmer hvilken rase som passer for deg, anbefales det på det sterkeste å skaffe kunnskap om de forskjellige rasene du vurderer. Sjekk hjemmesider, prat med oppdrettere, besøk gjerne utstillinger.


Oppdrett:
Gjør et grundig forarbeid i forhold til hvilken rase du ønsker å begynne med. Det er viktig å ta med i betraktningen kostnadene og arbeidet slik aktivtet medførere, selfølgelig er det mange gleder, men det er absolutt ikke noe man blir rik av.

For å bli oppdretter må følgende være på plass:
- du må være medlem i en NRR-klubb
- du må ha stamnavn, les om prosessen på hvordan du skaffer dette her
- du må sette deg inn i gjeldende lover og regler for slik virksomhet, både fra NRR og fra andre insanser som f.eks. Mattilsynet.
- du må sørge for at avlshunnen du kjøper har åpen stambok, dvs Stambok klasse 1

Utstilling:
Både rasekatter og huskatter kan stilles ut. Dersom du er interessert i en utstillingskatt, sørg for å være tydelig på det i din kontakt med oppdretter. Det er ikke noen garanti for hvordan en katt utvikler seg, men de fleste oppdrettere vil ha en formening om kvaliteten basert på det de vet om linjene de sitter med.

Skal du stille ut plikter du å sette deg inn i lover og regler for denne aktiviteten; i NRR vil det si Utstillingsreglementet (UR).

Del denne siden