Å gi katten et nytt hjem

FIFe's oppdretts- og registreringsreglement med NRRS tillegg § 2.3.1 sier: "For hver solgte katt skal det utstedes en kjøpekontrakt utarbeidet av NRR. Den skal undertegnes av selger og kjøper, uavhengig av om katten er innført i hoved- eller kontrollstambok. (...)"

Ved overdragelse av katten skal følgende følge medfølge:
- original kjøpekontrakt
- helseattest (ikke eldre enn tre uker)
- vaksinasjonsattest som viser at katten er vaksinert med gyldig vaksine
- stamtavle

Kattunger tillates ikke overlatt til ny eier (nytt hjem) før de er 12 uker gamle og er fullvaksinert mot feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, med mindre veterinær har tilrådet noe annet.


§ 2.3 2 sier: "Det er forbudt å selge eller overlate katter med FIFe-stamtavle til dyrebutikker eller lignende foretak, og til virksomheter der det kan være tale om eksperimentell forskning eller testing


Link til NRRs kjøpekontrakt på norsk: Kjøpekontrakt (norsk)

Link til NRRs kjøpekontrakt på engelsk: Kjøpekontrakt (engelsk)

Link til NRRs helseattest på norsk: Helseattest (norsk)

Link til NRRs helseattest på engelsk: Helseattest (engelsk)

Slik ser NRRs godkjente kjøpekontrakt ut

Slik ser NRRs godkjente kjøpekontrakt ut

Del denne siden