Webk@tten er en klubb med medlemmer fra hele landet. Hovedvekten av klubbens aktivitet foregår på nett. Vi har en lukket gruppe på Facebook som alle betalende medlemmer kan være med i. De medlemmer som ikke har Facebook, eller velger å ikke være med i gruppen, får informasjon tilsendt pr e-mail.

Informasjon som det er viktig at alle medlemmer får med seg sendes ut til alle pr e-mail.

Våre medlemmer er aktive både på utstillingsfronten og oppdrettersiden.

Dersom du ønsker å søke om medlemskap i lubben sender du en mail til webkatten.sekretaer@gmail.com med følgende informasjon:

- Navn og kontaktinfo

- Stamnavn (om aktiv oppdretter)

- Raser

- Evt tidligere klubb

- Litt om deg selv og hvorfor du ønsker medlemskap

Når styret mottar en søknad vil den bli behandlet umiddelbart, samtidig som det går en henvendelse til søkers forrige klubb samt til NRRs kontor for å få bekreftet at alt er i orden for et klubbskifte. Søker skal få svar på søknaden sin i løpet av en uke, men dersom det av en eller annen grunn skulle ta lenger tid vil medlemmet bli holdt oppdatert på saken sin pr e-mail.

Se for øvrig klubbens lover §§ 3 og 6 om medlemskap og kontingent.

Del denne siden