Klubbens styre etter GF 28.11.2019

LEDER (valgt til 2020):

Bibbi Øyo

Tlf: +47 464 20 744 / E-mail

 

SEKRETÆR (valgt til 2021):

Hilde Marie Grensbråten

Tlf: +47 902 20 962 / E-mail

Stokkeveien 1 h, N-3403 Lier

 

KASSERER (valgt til 2021):

Stine M. Hauge

 

STYREMEDLEM (valgt til 2021):

Marie Grensbråten Lorvik

 

STYREMEDLEM (valgt til 2020):

Marit Mersland

 

VARAMEDLEM (valgt til 2020):

Randi S. Heggdal

 

VARAMEDLEM (valgt til 2021):

Randi Rissmann Holen