Webk@ttens 4. & 5. internasjonale utstilling (2-cert)

Dato: 30. - 31. juli 2022

Sted: Jorekstadhallen, Jørstadmovegen 690, 2625 Fåberg (ca 10-15 min fra Lillehammer sentrum)

Påmeldingsperiode: 01.04.2022-15.06.2022 (eller til utstillingen er full)
Betalingsdato gjelder ved full utstilling.

Vår betalingsløsning er nå oppe og går (pr 6. april)

Trykk på inbydelsen for å få den i stort format

All påmelding og betaling via Min Katt. Betaling gjøres samtidig med påmelding. Vi aksepterer ikke betaling over bank eller kontant ved innsjekk. (Unntak fra dette for de som meldte på fram til 6. april, da vår Nets betalingsløsning ikke var på plass før denne dato.

Utstillere utenfor NRR/utenlandske utstillere: De som ønsker å stille ut må ha en bruker i Min Katt i NRR, og melde på utstillingen via Min Katt. Alle som allerede er registrert i NRRs stambok, enten som eier av en katt fra NRR, som har solgt en katt til Norge, eller som har stilt ut i Norge tidligere, skal ikke opprette ny bruker, men be om å få tilsendt burkenavn og passord på den brukeren som allerede er registrert. Henvendelsen sendes til NRR, epost kontoret@nrr.no

Ny bruker lager du her: Lag ny bruker

Brukerveiledningen er laget av Suomen Kissaliitto og finnes her: Brukeveiledning

 

Exhibitors outside NRR/foreign exhibitors: NRR has digital enrollment to exhibitions in Norway. Those who want to exhibit must register as a user in Min Katt in NRR and enter the exhibition via Min Katt. Anone already registered in NRRs pedigree book, either as owner of a cat from NRR, who has sold a cat to Norway or who has exhibited earlier in Norway shall not create a new user but ask to have sent username and password to the user already registerd. The request should be sent to NRR, email kontoret@nrr.no

New user is made from the login page of Min Katt: New User

User's guide is made by Suomen Kissaliitto and can be found here: User's guide