GIP (N) Sirena's Vantastic Ariel, TUV d 21 62 / Eier: Silje Tøndelstrand Størdal