HUSKATTREGISTRERING:

En hver katt som ikke har stamtavle er pr definisjon en huskatt.

Om du ønsker å stille ut din huskatt gjelder følgende:

- katten må være registrert hos NRR, den får da et Huskattbevis

- katten må være 4 måneder eller eldre for å stilles ut

- huskatter over 10 måneder må være kastrert/sterilisert og attest fra veterinær på  dette må medbringes til utstilling

- alle katter som stilles ut må være vaksinert i henhold til NRRs/FIFes regler (dvs årlig revaksinering, og siste vaksine senest 15 dager før utstillingen)

- alle katter som stilles ut må være ID-merket

- helhvite katter som stilles ut må ha veterinærattest som fastslår at de ikke er døve

 

Skjema for registering av huskatt finner du her. Husk at katten må være ID-merket med chip for å kunne registreres.

Kontakt Hilde om det er noe du lurer på i forhold til utfylling av skjemaet.

 

Prisen på Huskattbeviset er pr dato kr 60,-. Denne avgiften betales inn til 

NRRs konto 1638 05 23632,

og kvittering for dette sendes med det utfylte skjemaet.

 

All post fra enkeltmedlemmer til NRR skal sendes via klubbsekretær:

Hilde Marie Grensbråten, Heggtoppen 5 p, 3403 Lier 

eller pr email til webkatten.sekretaer@gmail.com

 

HUSKATT UTSTILLINGSKLASSER

På utstilling har huskattene en egen klasse; 14. Katten meldes på gjennom Min Katt, på lik linje som rasekattene, en brukerkonto opprettes for deg som eier når du      melder deg  inn i en NRR-klubb.

 

I denne klassen stilles kattene ut separert på hårlag og kjønn, dvs korthår konkurrerer forseg og langhår for seg. Innenfor hårlagene konkurrerer hunnene for seg og hannene for seg, de blir nummerert i henhold til plassering.

 

Beste korthår hunn konkurrerer med beste korthår hann om å bli Best in Show (BIS)  huskatt korthår i panelet. På lik linje konkurrerer beste langhår hunn med beste langhår hann om å bli Best in show huskatt langhår.

Huskatter får ikke certifikater slik som rasekatter får.

Vanligvis vil det på utstilling bli kåret:

- Best in Show (BIS) huskatt korthår

- Best in Show (BIS) huskatt langhår

 

Huskatter kvalifiserer seg til Verdensutstillingen gjennom å oppnå følgende resultat:

- 1 x nominering (NOM) for Best in Show (BIS) i løpet av kvalifiseringsperioden  som er 13 måneder forut for utstillingen.

- katter som innehar tittel DSM er automatisk godkjent

 

For øvrig forutsettes det at alle som stiller ut setter seg inn i de gjeldende regler den  aktuelle utstillingen er arrangert etter. For NRR finner man alle regelverk her.