Webk@tten

Klubben ble stiftet i 1982 som Opplandskatta og var aktiv fram til januar 1993, da den ble lagt i bero. Sommeren 2002 ble driften tatt opp igjen, og navnet endret til Webk@tten.

 

Vårt mål er å være en livskraftig og solid klubb, som kan være til nytte og glede for medlemmene, samt å være en klubb som setter fokus på fornuftig dyrehold og dyrevernmessige aspekter ved kattesporten.

 

Det meste av vår aktivitet foregår gjennom vår Facebook-side som kun er tilgjengelig for klubbens betalende medlemmer. Der holder vi konkurranser, har medlemsmøter på chat, deler bilder med hverandre m.m.

 

Når det gjelder utstillinger så har Webk@tten arrangert dette, selv om det begynner å bli noen år siden nå. Vi ønsker imidlertid å se på muligheten for å gjøre dette igjen i framtiden, kanskje sammen med en annen klubb slik vi med hell gjorde med BURAK på begynnelsen av 2000-tallet.

 

Klubbens kontaktadresse er til vår sekretær (se styreoversikten). Minner om at all fysisk post til NRR skal gå via klubben.

 

Klubbens kontonummer er 9235 18 65603. Kontingenten forfalles 1. februar hvert år.